Kaim Hukuk

The first meaning of the word kaim of Arabic origin, which is almost forgotten in today's Turkish despite its widespread use in Ottoman Turkish, is “standing, standing”. Kaim Law aims to take "justice" as a basis in client relations and the legal processes they follow and to keep justice alive. In this context, for Kaim Hukuk, not allowing any loss of rights in its internal relations with its clients while representing its clients is also a necessity of justice.

Practice Area

Each of our lawyers and consultants are experts in certain fields and we work professionally with a full team spirit.Corporate Law and Management Consulting

Şirket kuruluşu, genel kurul toplantıları, haksız rekabetin önlenmesi, birleşme ve devralmalar gibi birçok alanda danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Detail


Criminal law


Cezai yaptırım riski olan tüm iş ve işlemlerde gerek soruşturma ,kovuşturma evresinde tüm avukatlık ve danışmanlık hizmeti sağlanmaktadır.

Detail


Administrative law


İdari başvuru ve itiraz aşamasında vekil sıfatıyla temsil ile başlamak üzere her türlü idari dava ve uyuşmazlıkların takibi sağlanmaktadır.

Detail


Tax Law

Danışman ekibi ve çözüm ortaklarıyla birlikte vergi uygulamalarından kaynaklanan idari ve cezai süreçlerin yönetilmesi hizmeti verilmektedir.

Detail


Intellectual Property Law

Marka ve patent başvuru hizmetleri ile birlikte başvuru itiraz, hükümsüzlük ve tescil gibi idari aşamalarda müvekkillerine hizmet vermektedir.

Detail


Real Estate Law

Mülkiyet sahiplerine ve yatırımcılara, mülkiyetin devri ve yönetimi konularında her türlü danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Detail


Insurance Law

Özel sigorta uygulamalarından doğan hukuki uyuşmazlıklar konusunda, sigorta tahkim başvuruları olmak üzere tüm dava takibi ve hukuki danışmanlık hizmetlerini sunmaktadır.

Detail


Foreigners and Citizenship Law

Yabancı tüzel kişilerin Türkiye’de yerleşik hale gelebilmesi, vatandaşlık kazanmaları, mülk edinebilmeleri, işletme kurabilmeleri içim danışmanlık hizmeti vermektedir.

Detail


Business law


Dava ve uyuşmazlıklarda işçi ve işveren vekilliği sıfatıyla, prosedürlerin yasal düzenlemelere uygun yerine getirilmesine yönelik danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Detail