Kaim Hukuk

Osmanlı Türkçesinde yaygın kullanımına karşın günümüz Türkçesinde neredeyse unutulmuş olan Arapça kökenli kaim kelimesinin ilk anlamı “ayakta duran, ayakta tutan”dır. Kaim Hukuk, müvekkil ilişkilerinde ve takip ettikleri hukuki süreçlerde “adalet”i esas almayı ve adaleti ayakta tutmayı hedeflemektedir. Bu bağlamda Kaim Hukuk için gerek müvekkillerini temsil ederken gerek müvekkilleri ile iç ilişkilerinde hak kaybına müsaade etmemek kadar haktan fazlasına tevessül etmemek de adaletin gereğidir.

Hakkımızda

Çalışma Alanlarımız

Bünyemizdeki her bir avukat ve danışman, belirli alanlarda uzman kişiler olup tam bir ekip ruhuyla profesyonel bir çalışma sergilemekteyiz.Şirketler Hukuku ve Yönetim Danışmanlığı

Şirket kuruluşu, genel kurul toplantıları, haksız rekabetin önlenmesi, birleşme ve devralmalar gibi birçok alanda danışmanlık hizmeti verilmektedir.

İnceleyin


Ceza Hukuku


Cezai yaptırım riski olan tüm iş ve işlemlerde gerek soruşturma ,kovuşturma evresinde tüm avukatlık ve danışmanlık hizmeti sağlanmaktadır.

İnceleyin


İdare Hukuku


İdari başvuru ve itiraz aşamasında vekil sıfatıyla temsil ile başlamak üzere her türlü idari dava ve uyuşmazlıkların takibi sağlanmaktadır.

İnceleyin


Vergi Hukuku

Danışman ekibi ve çözüm ortaklarıyla birlikte vergi uygulamalarından kaynaklanan idari ve cezai süreçlerin yönetilmesi hizmeti verilmektedir.

İnceleyin


Fikri Mülkiyet Hukuku

Marka ve patent başvuru hizmetleri ile birlikte başvuru itiraz, hükümsüzlük ve tescil gibi idari aşamalarda müvekkillerine hizmet vermektedir.

İnceleyin


Gayrimenkul Hukuku

Mülkiyet sahiplerine ve yatırımcılara, mülkiyetin devri ve yönetimi konularında her türlü danışmanlık hizmeti verilmektedir.

İnceleyin


Sigorta Hukuku

Özel sigorta uygulamalarından doğan hukuki uyuşmazlıklar konusunda, sigorta tahkim başvuruları olmak üzere tüm dava takibi ve hukuki danışmanlık hizmetlerini sunmaktadır.

İnceleyin


Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku

Yabancı tüzel kişilerin Türkiye’de yerleşik hale gelebilmesi, vatandaşlık kazanmaları, mülk edinebilmeleri, işletme kurabilmeleri içim danışmanlık hizmeti vermektedir.

İnceleyin


İş Hukuku


Dava ve uyuşmazlıklarda işçi ve işveren vekilliği sıfatıyla, prosedürlerin yasal düzenlemelere uygun yerine getirilmesine yönelik danışmanlık hizmeti verilmektedir.

İnceleyin