İdare Hukuku

İdare Hukuku

İdari başvuru ve itiraz aşamasında vekil sıfatıyla temsil ile başlamak üzere her türlü idari dava ve uyuşmazlıkların takibi sağlanmaktadır.